آبکاری قلع - Tin Plating 

این فلز نقره‌ای رنگ خاصیت چکش خواری خوبی دارد  و به سادگی اکسید نمی‌شود و در برابر خوردگی مقاوم است. قلع در بسیاری از آلیاژها مورد استفاده  قرار می‌گیرد. مقاومت خوب این فلز نسبت به زنگ‌زدگی و فرسایش باعث شده تا از آن به عنوان روکشی برای فلزات دیگر برای جلوگیری از زنگ‌زدگی استفاده شود، آبکاری قلع یک روش الکترولیتی می باشد که طی این فرایند پوشش ی از جنس قلع بر روی قطعه کار ایجاد می شود. این پوشش باعث ایجاد رسانایی بهتر و همچنین بهبود خاصیت لحیم پذیری قطعه می شود.

در این شرکت خدمات آبکاری قلع طبق موارد زیر ارائه می شود. 

Standard Specification 
ASTM B545 

Performance Benefits 
Solderability 
Conductivity

Receptive Metals 
Aluminum Alloy (requires electroless nickel underplate) 
Aluminum Casting 
Stainless Steel 
Steel (stainless and mild- requires nickel underplate) 
Brass 
Bronze 
Copper 
Zinc Die Cast (requires copper underplate) 
Cast Iron (requires nickel underplate)